BIURO RACHUNKOWE BYDGOSZCZ

Damian Cichosz

ul. Bernardyńska 13/709, 85-029 Bydgoszcz
rondo Jagiellonów, biurowiec Projprzem, VII piętro

tel. 515-955-471

email: biuro.cichosz@gmail.com
STRONA GŁÓWNA NASZA OFERTA CENNIK I PROMOCJE KONTAKT AKTUALNOŚCI

Bież?ca obsługa księgowa w ramach prowadzonej przez nasze biuro rachunkowe księgi handlowej, Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji przychodów do rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego

 • Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Opracowanie Zakładowego planu kont i polityki rachunkowości
 • Księgowanie bieżących operacji gospodarczych odpowiednio:
  • na kontach księgi handlowej w zgodzie z ustawą o rachunkowości
  • w kolumnach księgi przychodów i rozchodów
  • w rejestrze przychodów na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Kontrola prawidłowości naliczeń bieżących odpisów amortyzacyjnych
 • Bieżąca ewidencja i uzgadnianie stanu sald należnoci i zobowiązań
 • Sporządzanie okresowych sprawozdania finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływów pieniężnych i informacja dodatkowa)
 • Bieżące naliczanie zaliczek na podatek dochodowy i kontrola terminów płatności
 • Sporządzanie i wysyłka okresowych deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań GUS
Problemy z wyświetlaniem grafiki
Problemy z wyświetlaniem grafiki

Pomoc w załatwieniu wszystkich formalności przy zakładaniu działalności gospodarczej

 • Sporządzanie dokumentów rejestracyjnego CEIDG-1
 • Sporządzanie dokumentów rejestracyjnych RG-OF, RG-OP do GUS
 • Pomoc w wyborze formy opodatkowania
 • Sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do ZUS

Prowadzenie pełnej ewidencji kadrowo - płacowej oraz rozliczeń z ZUS

 • Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie miesięcznych list płac
 • Zgłoszenia właściciela i pracowników do ubezpieczeń w ZUS
 • Sporządzanie i wysyłka okresowych deklaracji do ZUS
 • Naliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy pracowników
 • Przygotowanie i prowadzenie pracowniczych akt osobowych
 • Wystawianie świadectw pracy i wszelkich zaświadczeń związanych z wynagrodzeniami
 • Przygotowanie korespondecji z tytułu zajęć komorniczych
 • Sporządzanie i rozliczanie umów cywilno prawnych
 • Sporządzanie rocznych informacji PIT 11 i PIT 4-R
Problemy z wyświetlaniem grafiki
Problemy z wyświetlaniem grafiki

Prowadzenie ewidencji VAT do rozliczeń z urzędem skarbowym

 • Bieżące księgowanie operacji do rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • Rozliczenie i kontrola prawidłowości naliczeń VAT na "odwrotne obciążenie"
 • Rozliczenie transakcji unijnych
 • Pomoc w rejestracji lub aktualizacji danych ewidencyjnych na formularzu VAT-R
 • Sporządzenie i wysyłka deklaracji okresowych VAT-7, VAT-27, VAT-UE
 • Bieżąca kontrola zobowiązań z tytułu VAT i ustawowych terminów płatności
Copyright 2018 by Biuro Rachunkowe Damian Cichosz
All rights reserved